whatsapp  whatsapp

Dünyada Alüminyum Sektörü ve Geleceği

blog-img

Alüminyum, hafifliği, çoğu metale göre kolay işlenebilmesi ve %100 geri dönüşüme uygun olması gibi özellikleri nedeni ile günümüzde pek çok sektörde kullanım alanı bulmaktadır. Alüminyum malzemelerin kullanımı; inşaat, otomotiv, mimari dekorasyon, ambalaj, savunma, havacılık, enerji ve sağlık başta olmak üzere daha birçok alanda giderek artış göstermektedir. Bunlara ek olarak yalnızca sanayide değil günlük yaşantımızda da geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Alüminyum sektörünün büyüklüğünü gözler önüne seren en net veri Türkiye’de bu sektörde faaliyet gösteren firma sayısı ve çalışan işçi sayısıdır. Yaklaşık 1.500 adet aktif firmada, 30.000’den fazla çalışana istihdam sağlanmaktadır. Sektör son 10 yılda %10 oranında büyüme göstermiş ve Demir ve Demir Dışı Metaller ihracatında %35’lik payla da ilk sırada bulunmaktadır.

Dünya’da Alüminyum Sektörü

Türkiye’deki alüminyum sektörünün giderek büyümesinin yanı sıra dünyada da alüminyum ürünlere olan ilgi artmakta ve dünya çapında bir talep bolluğu olduğu görülmektedir. Bu talebi karşılamaya yönelik yine pek çok coğrafyadan alüminyum üreticileri ve sanayiciler iş birlikleri ve ihracat imkanları için fuarlar ve etkinliklere katılmaktadır.

Sektör araştırmalarına dayanan raporlara göre; küresel alüminyum talebinin 2030 yılına kadar yaklaşık olarak %40 oranında artacağını ortaya koyuyor. Uluslararası Alüminyum Enstitüsü (IAI)’nün Covid Sonrası Ekonomide Alüminyum Fırsatları adlı çalışma, ekonomide kilit bir role sahip sanayi sektörleri arasındaki talep detaylandırılıyor. Taşımacılık, inşaat, paketleme ve elektrik sektörleri, gerekli toplam metalin %75'ini oluşturan talebi yönlendirecek dört ana sektör olarak sıralanıyor. Bu büyümenin üçte ikisinin 12,3 milyon ton gerektiren Çin'den gelmesi ve Asya'nın geri kalanının 8,6 milyon ton, Kuzey Amerika 5,1 milyon ton ve Avrupa'nın 4,8 milyon ton daha eklemesi bekleniyor. Bu verilerle birlikte, bu dört bölge tek başına küresel olarak gereken ek alüminyumun yüzde 90'ından fazlasını oluşturacağı tahmin ediliyor.

Bilimsel raporların gösterdiği rakamlar, dünya toplumlarının giderek daha fazla verimlilik ve sürdürülebilirliğe odaklandıkça, alüminyum için pazar fırsatlarının da arttığını gösteriyor. Sektörlerin her birinde, talebin temel itici güçleri sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği sorunlarıyla bağlantılı. Karbonsuzlaştırma politikaları ve ulaşım sektöründeki fosil yakıtlardan vazgeçiş, elektrikli araç üretiminde 2030'da 31,7 milyon tona (2020'de 19,9'a kıyasla) bir artış görecek.

Yenilenebilir enerji talepleri ve aynı zamanda güneş panelleri için alüminyum talebinde bir artış görülecek. Güç dağıtımı için mevcut bakır kabloların yerini de gelecekte alüminyum temelli bileşenlerin alması bekleniyor. Toplamda, elektrik sektörü 2030 yılına kadar ilave 5,2 milyon tona ihtiyaç duyacaktır.

İnşaat ve yapı sektörü, önümüzdeki on yılın sonuna kadar ilave 4,6 milyon ton daha alüminyum bileşen gerektirecek. Yine rapora göre; Asya'dan (Çin hariç) gelen kentleşme büyümenin %44'ünü oluşturacak.

Alüminyum ambalaj, Kuzey Amerika, Avrupa ve Çin'de konserve içeceklerin popülaritesinin artmasıyla 7,2 milyon tondan 2030'da 10,5 milyon tona yükselecek. Bu beklenen artışın sebepleri arasında, yeni ürünlerle birlikte çevre dostu ambalajlara yönelik talep artışı en büyük sebep gibi görünüyor.

Kenan Metal’in Büyüme Hedefleri

Kenan Metal olarak bizler de alüminyum ürünlerimizi dünyanın 80 ülkesine ulaştırmakta ve her geçen gün bu ihracat ağımızı genişletmek için yeni çalışmalar yapmaktayız. Sektörümüzün temsil edildiği prestij sahibi etkinlik ve fuarlara katılım göstererek pazar temsilcileri ile bir araya geliyor ve ihracat hedeflerimiz için yeni ilişkiler kuruyoruz.

Yaptığımız yeni yatırımlar ve ar-ge, inovasyon çalışmaları ile Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasına girme hedefimize yönelik büyüme hamlelerimize devam ediyoruz.

Kenan Metal